Kamis, 06 Juni 2013

Renungan Dunia Untuk Orang Yang Sombong

Tags

buat apa wajah cantik, kalau tidak solat?
buat apa wajah tampan, kalau tidak solat?
buat apa kaya raya, tapi tinggalkan solat?
buat apa kepandaian, tapi lalaikan solat?
nak... kemuliaan seseorang bukanlah diukur dengan dunia yang kau miliki,
akan tetapi hati yang selalu terpaut kepada Rabbmu itulaah yang membuatmu istimewa.
janganlah kau terlalu sibuk mengejar dunia, tapi lupa akan akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Bersabda :
“Amal perbuatan seseorang yang
pertama kali akan dihisab (diperiksa), dihari kiamat nanti
adalah Sholat, maka barangsiapa
diterima Sholatnya, akan diterima
seluruh amalnya, dan jika Sholatnya ditolak akan tertolak
seluruh amalnya. .”
(HR. At Thabrani, Mundzir dan At
Tirmidzi).
Klik 'Suka' dan 'Bagikan'